Més de 30 anys treballant per la
màxima integració, normalització i
participació social de les persones
amb discapacitat intel·lectual

Fomenten l’amistat, la conversa,
l’exteriorització dels sentiments i la
Il·lusió de viure en normalitat

ASDI