ASDI ARA

Desprès del traspàs de l’atenció directa ASDI continua treballant en donar compliment als seus objectius fundacionals: donar suport a les persones amb discapacitat i les seves famílies, així com promoure la integració i la normalització social de la discapacitat.