ORGANITZACIÓ

ASDI és una entitat integrada per sòcies i socis que s’organitzen per assolir els objectius definits en els seus estatuts.

ELS ÒRGANS DE GOVERN D’ASDI SÓN:
- L’Assemblea General de Socis (òrgan de govern sobirà).
- La Junta Directiva (òrgan de govern executiu) formada per:

  • President: Enric Tomàs i Guarch
  • Vicepresidenta: Emma Martínez Canales
  • Secretària: Raquel González Alvarez
  • Tresorer: Francisco Fernández Moreno
  • Vocal 1: Núria Fandos López
  • Vocal 2: Marta Garriga Juan

LES TRES LÍNIES D’ACTUACIÓ, DIRIGIDES SEMPRE, A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT SÓN:
- Suport a les necessitats específiques de la persona amb discapacitat.
- Suport a les famílies.
- Suport a les entitats i accions socials que promoguin la integració i la normalització social